O czasopiśmie

Historia i Świat  to międzynarodowe, recenzowane czasopismo publikujące oryginalne badania wysokiej jakości.   

ISSN: 2299-2464

e-ISSN: 2956-6436

 

0.2
2022CiteScore
 
 
30th percentile
Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank

Częstotliwość publikacji: rocznik

Opłaty za publikację: Nie ma żadnych opłat za publikację.

Wydawca: Instytut Historii, Uniwersytet w Siedlcach, Polska, Żytnia 39/219, 08-110 Siedlce

Open Access: Czasopismo wykorzystuje system OJS, dzięki czemu dostęp do niego jest bezpłatny natychmiast po publikacji.
 
logo OJSlogo crossref1logo crossref2
 
 
logo plagiat
 

Prawa autorskie

Prawa autorskie umożliwiają ochronę oryginalnego materiału i powstrzymanie innych osób przed korzystaniem z Twojej pracy bez Twojej zgody. 
 
  
 
LICENCJA (CC BY-ND).
 
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 30%
 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Historia i Świat, założone w 2012 roku, to recenzowane czasopismo poświęcone historii. Tomy są podzielone na dwie główne części: Acta Militaria Iranica i Acta Historica. Pierwsza część poświęcona jest badaniom w zakresie działań wojennych w starożytności i historii Bliskiego Wschodu. Druga część poświęcona jest historii powszechnej (szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej).

Redakcja z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin badań historycznych i kulturowych i ma na celu stymulowanie społecznej debaty. Historia i Świat publikuje artykuły badawcze, biografie i recenzje książek. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało czasopismu Historia i Świat 40 pkt. (w 2021 r.), 70 pkt. (w 2023)

Historia i Świat jest indeksowane w: Scopus, ERIH Plus, CEEOLCEJSH, Biblioteka Nauki, Internet Archive Scholar, BazHum, Most Wiedzy, Infona, Index Copernicus, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat