Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

Katarzyna MAKSYMIUK jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie historia. Pracuje w Instytucie Historii UwS w Siedlcach. Jest autorką monografii Geography of Roman-Iranian Wars: Military Operations of Rome and Sasanian Iran (Siedlce, 2015; Joqrafiya-ye Jang-ha-ye Iran va Rom: Amaliyat-ha-ye Nezami-ye Iran va Rom dar Dore-ye Sasani, trans. into Persian by Parviz Hossein Talaee, Tehran, 1397/2019); współautorką książek: The Military History of the Third Century Iran (Ilkka Syvänne, Siedlce, 2018); The Siege of Amida 359 CE (Kaveh Farrokh i Javier Sánchez Gracia, Siedlce 2018); A Synopsis of Sasanian Military Organization and Combat Units (Kaveh Farrokh i Gholamreza Karamian, Siedlce-Tehran 2018) oraz współredaktorem monografii Crowns, Hats, Turbans and Helmets: The Headgear in Iranian History, vol. I: Pre-Islamic Period (Siedlce-Tehran 2017). Jest członkiem the Association for the Study of Persianate Societies, the Austrian Byzantine Society, the Byzantinist Society of Cyprus.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8709-0333
Scopus Author ID: 57207957667
Web of Science ResearcherID: AAO-9296-2021
Email:
katarzyna.maksymiuk@uph.edu.pl
szapur2@poczta.onet.pl

 
Redaktorzy
 
Dorota WEREDAUniwersytet w Siedlcach 
 
Dariusz MAGIER, Uniwersytet w Siedlcach
 
Józef PIŁATOWICZ, Uniwersytet w Siedlcach
 
Rafał ROGUSKI, Uniwersytet w Siedlcach

Sekretarz redakcji

Anita SMYK, Uniwersytet w Siedlcach

historia_i_swiat@uph.edu.pl
 
Redaktor recenzji

Adam KUBIK, Uniwersytet w Siedlcach

Redaktorzy językowi

Iwona CZYŻAK, Uniwersytet w Siedlcach

Sergiusz LEOŃCZYK, Uniwersytet w Siedlcach

Beata SPIERALSKA-KASPRZYK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie